Contact mogelijkheden

Langstraat 71,
5801 AB Venray

(voorzitter Willem-Jan van der Staak)
06-43696622 (secretaris Hanny Pingen)
06-21350284 (penningmeester Sjef Pappers)

info@orkestvenray.nl

www.orkestvenray.nl